Αμπερώρια Ah, Βατ W

Μετά από τη βασική εισαγωγή που κάναμε στο προηγούμενο άρθρο μας για την τάση (βόλτ) και το ρεύμα (αμπέρ), ήρθε η ώρα να αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες πολύ βασικές μονάδες μέτρησης του ηλεκτρισμού.

Ακούμε πολύ συχνά τον όρο αυτή η μπαταρία είναι 60 Αμπερωρίων, αυτή είναι 140 κλπ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το Αμπερώριο;

Καταρχήν, να σημειώσουμε ότι είναι μια ακόμη μονάδα μέτρησης της Ενέργειας (ηλεκτρικής). Είναι κάτι αντίστοιχο με την κιλοβατώρα ή τις θερμίδες φαγητού, που ακούμε στην καθημερινότητά μας. Απλά το Αμπερώριο δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού, εκτός από τις μπαταρίες, γι’ αυτό και δεν την ακούμε πολλές φορές σε μη σχετικές με τις μπαταρίες αναφορές. Είναι λοιπόν μια μονάδα μέτρησης της ενέργειας με άλλο τρόπο. Όπως για παράδειγμα, στην Ευρώπη μετράμε με το μέτρο, ενώ στις ΗΠΑ με το πόδι ή γιάρδα κλπ. Όλα όμως μετράνε μήκος.

Αμπερώριο λοιπόν… Αμπέρ x ώρα... 10Ah = 10A x 1h, δηλαδή 10Ah σημαίνουν 10Α για 1 ώρα.

Δηλαδή, η συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να δίνει συνεχώς για 1 ώρα, 10 αμπέρ. Μπορεί όμως να δίνει και 5 αμπέρ για 2 ώρες. Μπορεί επίσης να δίνει και 2,5 αμπέρ για 4 ώρες. Παρατηρούμε δηλαδή ότι μπορεί να δίνει ρεύμα για τόσο χρόνο έτσι, ώστε τα αμπέρ επί τον χρόνο να μας κάνουν 10 (πολλαπλασιάζουμε τα αμπέρ με τις ώρες).  Αν φυσικά τραβάμε μικρό ρεύμα πχ. 0,1Α (100 μιλιαμπέρ) τότε η μπαταρία θα μπορεί να μας τροφοδοτήσει για 10÷0,1 = 100 ώρες συνεχώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το Αμπερώριο μας δείχνει πόση ενέργεια είναι αποθηκευμένη μέσα στην μπαταρία.

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι πολλές φορές ακούμε μπαταρία 100 αμπέρ, μπαταρία 140 αμπέρ. Αυτή η έκφραση είναι λάθος μιας και θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το Αμπερώριο και όχι το αμπέρ. Φυσικά και υπάρχει το μέγεθος αμπέρ για την μπαταρία αλλά για αυτά θα αναφερθούμε σε παρακάτω άρθρο.

Επίσης, να σημειώσουμε, αν και τώρα θα ξεφύγουμε λίγο, ότι αν πολλαπλασιάσουμε τα Ah μιας μπαταρίας με την τάση της, π.χ 12V, τότε θα πάρουμε μια άλλη μονάδα μέτρησης της ενέργειας, την βατώρα. Δηλαδή, έστω ότι έχουμε μια μπαταρία τάσης 12V και χωρητικότητας 180 Ah. Αυτή λοιπόν η μπαταρία έχει αποθηκευμένη ενέργεια ίση με 12 x 180 = 2.160 Wh (βατώρες) = 2,16 kWh (κιλοβατώρες). Αν μπορούσε να λειτουργήσει με ένα οικιακό θερμαντικό ηλεκτρικό σώμα 220 V, τότε θα μπορούσε να το τροφοδοτεί για περίπου 2 ώρες.

 W Βατ, kW Κιλοβάτ κλπ. Μετράει ισχύ. Τι είναι η ισχύς; Είναι ένα μέγεθος που μας δείχνει πόσο δυνατό – ισχυρό είναι ένα σύστημα, μια μηχανή στο να παράγει έργο.

Ας φανταστούμε ότι πρέπει να ανεβάσουμε 3 κιβώτια από το ισόγειο στον 1ο όροφο με τις σκάλες, κουβαλώντας τα ένα – ένα. Μπορεί κάποιος να το κάνει σε 3 λεπτά, κάποιος άλλος σε 5 λεπτά και κάποιος άλλος σε 10 λεπτά. Όλοι τους, και οι τρεις, κάνανε την ίδια δουλειά. Ανεβάσανε τα 3 κιβώτια στον 1ο όροφο. Απλά ο πρώτος τα ανέβασε στο λιγότερο χρόνο. Άρα παρουσίασε την μεγαλύτερη ισχύ. Ενώ ο τρίτος παρουσίασε την μικρότερη ισχύ. Συνεπώς ισχύς είναι το πόσο γρήγορα μπορούμε να επιτελέσουμε ένα έργο.

Μπορεί στον ηλεκτρισμό αυτό να φαίνεται λίγο δυσνόητο λόγω του ότι δεν βλέπουμε κάτι χειροπιαστό αλλά στην ουσία πάλι το ίδιο είναι. Όταν λοιπόν λέμε ότι αυτός ο προβολέας LED είναι 48W (βατ) εννοούμε ότι καταναλώνει ενέργεια με ρυθμό 48 W. (Αν θέλουμε να το προχωρήσουμε λίγο ακόμη, εννοούμε ότι καταναλώνει ενέργεια με ρυθμό 48 joule το δευτερόλεπτο).

Μια άλλη, πολύ γνωστή μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι ο ίππος (άλογο) HP. Συνδέεται με το κιλοβάτ (που είναι 1000 βατ) με τον συντελεστή  1,34.

Δηλαδή μια μηχανή ισχύος 100 kW είναι 100 x 1,34 = 134 HP. Μια μηχανή 180 HP είναι 180 ÷ 1,34 = 134 kW.    

Σισμανίδης Πασχάλης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ